Privacybeleid

Elk formulier of elke dienst op deze site beperkt de verzameling van persoonlijke gegevens tot het strikt noodzakelijke (minimalisering van gegevens) en geeft aan:

 • wat de doelstellingen van het verzamelen van deze gegevens zijn (doeleinden)
 • Of deze gegevens verplicht of optioneel zijn voor het beheer van uw verzoek
 • wie het zal lezen (in principe alleen LPW Pools en zijn medewerkers, behalve in de vorm waarin een verzending naar een externe partij noodzakelijk is voor het beheer van uw verzoek)

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de diensten die worden aangeboden op lpw.be en lpwpools.co.uk, worden verwerkt volgens beveiligde protocollen en stellen ons in staat om de ontvangen aanvragen te beheren.

Voor informatie of uitoefening van uw rechten onder het Europees Reglement voor gegevensbescherming (GDPR), kunt u contact opnemen met hun functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via marketing@lpw.be.

Cookieverklaring

We maken gebruik van cookies om de gebruikservaring en de diensten van de site te verbeteren. 

Wat is een "cookie"?

Een "cookie" is een bestand van beperkte grootte, meestal bestaande uit letters en cijfers. Deze wordt verzonden door de internetserver naar het cookiebestand van de browser die zich op de harde schijf van uw computer bevindt.

3 soorten cookies worden gedeponeerd op lpw.be/lpwpools.co.uk:

Interne cookies die noodzakelijk zijn

Met deze cookies kan de site optimaal werken. U kunt zich verzetten en deze via uw browserinstellingen verwijderen, maar uw gebruikerservaring  zal hierdoor mogelijks verslechteren.

Naam van de cookie

Doel

Houdbaarheid

CAKEPHP

Sessiegegevens

Sessie

tarteaucitron

Het bewaren van keuzes met betrekking tot de toestemming van cookies

12 maanden

Statistische cookies

Meting van het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s en de activiteit van de bezoeker op de site en hun terugkeer frequentie.

Google Analytics, de gebruikte analytische-tool, genereert de volgende cookies:

Naam van de cookie

Type

__utma

First party

__utmb

First party

__utmc

First party

__utmt

First party

__utmz

First party

__ga

First party

__gat

First party

U kunt cookies en de statistische analyse van uw browsegegevens weigeren door uw instellingen te wijzigen. 

Cookies van derden om de gebruikservaring te verbeteren

De website lpw.be en lpwpools.co.uk vertrouwen op bepaalde diensten die worden aangeboden door websites van derden. Deze omvatten:

 • Deel knoppen (twitter, facebook, pinterest, ...)
 • Video's (YouTube, Dailymotion, Vimeo)
 • Geografische diensten (Google Maps)

Deze functies gebruiken cookies van derden die rechtstreeks door deze diensten worden geplaatst tijdens uw eerste bezoek aan lpw.be en / of lpwpools.co.uk. Een banner informeert u over de aanwezigheid van deze cookies en nodigt u uit om uw keuze aan te geven. De cookies worden alleen geplaatst indien u deze accepteert of indien u verder surft naar een tweede pagina van lpw.be. U kan altijd zelf  informeren en uw cookies zodanig instellen om ze te accepteren of af te wijzen door naar de pagina Cookiebeheer te gaan, deze verschijnt steeds onderaan elke pagina. U kunt uw voorkeur in het algemeen aangeven voor de hele website of uw voorkeur afzonderlijk aangeven.

Bewaartermijn van gegevens

Duurzaamheid van administratief nut (DUA) voor de houdbaarheid in een actieve database en in interne archieven.

Contactformulier 12 maanden
Offerteformulier 12 maanden
Formulier voor technische ondersteuning 12 maanden
Logs (IP-adresregistratie) 12 maanden

Wedstrijd reglement

 

 • INLEIDING EN ALGEMEEN

 

 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden van de wedstrijd ‘Photo Contest’ die LPW Pools organiseert in 2023 via haar Facebook.

 

 1. De wedstrijd is georganiseerd en opgezet door LPW Pools in het kader van Batibouw 2023. De wedstrijd zal te vinden zijn op de Facebookpagina van LPW Pools die te bereiken is op het volgende adres op Facebook: https://www.facebook.com/lpwpools en dit gedurende de hele periode van de wedstrijd. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn gesteld van het privacybeleid van Facebook® die men direct kan bezichtigen op de website van Facebook®.

De kantoren van Facebook® bevinden zich te: 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304., USA.

 

 1. Deze promotie is geenszins gesponsord of geaffilieerd met Facebook. U deelt uw informatie met LPW Pools en haar partners.

 

 1. De wedstrijd wordt uitgevoerd volgens deze regels.

 

 1. Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer.

 

 • PARTIJEN

 

 

 1. LPW Pools Bvba, ondernemingsnummer BE 0821.499.730, zetel te Nieuwlandlaan 87-B436, 3200 Aarschot, hierna genoemd ‘De Organisatoren’.

 

 1. Elk natuurlijk persoon in het bezit van een geldig Belgisch ondernemingsnummer OF officieel tewerkgesteld binnen een organisatie dat een geldig Belgisch ondernemingsnummer kan voorleggen. Hierna genoemd ‘De Deelnemers’.

 

 1. Deelnemen kan door de Facebookpagina van LPW Pools (https://www.facebook.com/lpwpools) te liken en te volgen, een foto te nemen in onze Volkswagen-photobooth en deze foto publiek op Facebook te posten met de hashtag #lpwpools.

 

 1. Iedere natuurlijk persoon mag maar éénmaal aan de wedstrijd deelnemen.

 

 1. Medewerkers/leden van De Organisatoren en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

 

 1. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en de persoons- en bedrijfsgegevens mee te geven, aanvaardt de deelnemer dat hij wordt toegevoegd aan een datalijst van persoonsgegevens van ontvangers van de nieuwsbrief van LPW Pools. Dit gedurende maximaal 2 jaar. De deelnemer kan ten allen tijde zichzelf terug uitschrijven uit deze lijst. De deelnemer wordt ook toegevoegd aan een datalijst van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Dit voor een periode van 3 jaar. De deelnemer mag ten allen tijde schriftelijk, per aangetekend schrijven of per e-mail, aangeven aan de Organisatoren dat hij of zij geen onderdeel wil uitmaken van deze lijst. De Organisatoren engageren zich ertoe de deelnemer binnen de drie werkdagen uit de lijst te verwijderen.

 

 1. De naam van de winnaar zal ten laatste op 26 maart 2023 bekend worden gemaakt  via de Facebookpagina van LPW Pools. Beide partijen erkennen de persoonlijke communicatie als onbetwistbaar bewijs in de rechtbank in geval van geschil.

 

 1. Het deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat men helemaal akkoord gaat met het huidige reglement en met de eventuele wijzingen van het laatste ogenblik.

 

 1. Elke onjuiste of onvolledige deelname zal worden afgewezen, zonder dat de verantwoordelijkheid van de Organisatoren in het gedrang komt. Elke valse verklaring van een Deelnemer brengt de uitsluiting van de wedstrijd met zich mee, zonder dat de verantwoordelijkheid van de Organisatoren in het gedrang komt.

 

 1. De Organisatoren behouden zich zo het recht voor om zonder voorbehoud en à posteriorte wijzigen, elke deelnemer die een van deze voorwaarden van het voorliggende reglement niet zou naleven, niet te valideren en van de wedstrijd uit te sluiten.

 

 • DEELNAME EN DATA VAN DE WEDSTRIJD

 

  1. Alle besluiten aangaande de wedstrijd zijn definitief en bindend. Het nemen van dergelijke besluiten is voorbehouden aan enkel LPW Pools.

 

 1. Een ongeldige deelname bestaat uit het niet respecteren van de voorwaarden van de wedstrijd als de Facebookpagina van LPW Pools niet te hebben geliked en/of gevolgd, de foto werd NIET publiek gepost of de hashtag #lpwpools werd niet gebruikt.

 

 1. De data van het einde van de wedstrijd zullen worden meegedeeld op de website en/of op de LPW Pools Facebookpagina.

 

 

 • NOMINATIEVE EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

 

 1. De spelers geven door het feit van hun deelname de toelating, opdat de Organisatoren vrijelijk gebruik mogen maken, voor publicitaire of promotionele doeleinden en met welk middel dan ook, van alle op Facebook meegedeelde nominatieve inlichtingen, voor hun eigen rekening en via alle media.

 

 1. Ze geven de Organisatoren dan ook de toelating om ze eveneens op hun Facebook account te contacteren namelijk via de pagina van LPW Pools.

 

 1. De Winnaars geven, door het feit dat ze hun prijs aanvaarden, vooraf de toelating aan de Organisatoren om gebruik te maken, onder welke vorm dan ook en bij het hele publiek, en dit voor commerciële doeleinden, voor reclame of public relations, voor de pers, voor redactionele of publiciteitsartikelen in alle genres, van alle interne en externe activiteiten en van hun geschreven of mondelinge verklaringen die verband houden met deze prijs. Ze geven eveneens de toelating om op gelijk welke wijze hiervan gebruik te maken, hetzij via reproductie, duplicatie, transmissie, ontvangst of codering, met inbegrip van digitalisering.

De persoonlijke gegevens die u betreffen, zijn verplicht en noodzakelijk om uw deelname aan het spel te behandelen. Ze zijn bestemd voor de Organisatoren, of voor onderaannemers en /of providers ten behoeve van het management.

 

 1. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van de aangeleverde persoonsgegevens waarover Facebook® , als ondersteuning voor de wedstrijd, zal beschikken.

 

Iedere Deelnemer beschikt, in overeenstemming met de Algemene verordening op gegevensbescherming (AVG) van 25 me2018 over het recht op toegang tot, op correctie of schrapping van de gegevens hem betreffende en over een recht op verzet, waarvan men gebruik kan maken door te schrijven naar marketing@lpwpools.com .

 

 1. De door de deelnemer aangeleverde inlichtingen zijn bestemd ten gebruike van LPW Pools in het kader van de toegankelijkheid conform de algemene verkoopsvoorwaarden en in het kader van het beheer van het huidige spel.

 

 

 • PRIJZEN

 

  1. De aangeboden prijzen en verdere details worden op de website en/of de LPW Pools Facebook pagina vermeld.

 

 1. Bij kosten die extern zijn aan LPW Pools maakt LPW Pools de finale keuze van leverancier.

 

 1. Winnaars worden gekozen op basis van het aantal likes op de geposte foto op Facebook met de hashtag #lpwpools. Indien meerdere deelnemers hetzelfde aantal likes hebben en deze ook de hoogste aantal is, wordt de winnaar geloot uit die groep deelnemers.

 

 1. Het is niet mogelijk om de prijs te ruilen voor andere materialen, producten, geld of een andere vervangende prijs.

 

 1. De aangeboden prijzen kunnen niet betwist worden betreffende hun aard noch betreffende de tegenwaarde hoe dan ook.

 

 1. De Organisatoren behouden zich het recht voor om de schenking zonder voorafgaande kennis te wijzigen. Als dat het geval zou zijn, zal de waarde van de prijs gelijkwaardig of hoger zijn dat van het product dat wordt vervangen. De tegenwaarde van de geschenken kan niet in geld worden overgemaakt.

 

 1. Betreffende de modaliteiten van opeising en gebruik, zal de Winnaar zich rechtstreeks in verbinding moeten stellen met de betreffende schenker van de prijs.

 

 1. Beelden zijn niet contractueel. De afbeeldingen en andere media gebruikt op de website (https://www.facebook.com/lpwpools) en alle andere (social media) kanalen van LPW Pools op een andere wijze zijn alleen voor voorstellingsredenen en het gratis product of dienst kan verschillen van dat wat is getoond. U stemt in dat welke afhankelijkheid of verwachting dan ook op het materiaal dat de website bevat op eigen risico is. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige fouten dan ook gemaakt in onze publicatie

 

 • MODALITEITEN VAN TOEWIJZING VAN DE PRIJZEN

 

 

 1. Geen enkele klacht betreffende de resultaten zal kunnen worden weerhouden.

 

 1. Slechts één enkele schenking per natuurlijk persoon.

 

 1. De Organisatoren geven drie prijzen weg. maximaal 1 prijs per deelnemerssegment. Deelnemers worden ingedeeld in 3 segmenten volgens het aantal medewerkers in de firma. Segment 1 houdt de Deelnemers in die 1 tot 10 medewerkers in dienst hebben. Segment 2 houdt de Deelnemers in die 11 tot 150 medewerkers in dienst hebben. Segment 3 houdt de Deelnemers in die meer dan 150 medewerkers in dienst hebben.

 

 1. De Winnaars zullen dan uitgenodigd worden om hun juiste gegevens kenbaar te maken: naam, voornaam, geboortedatum, adres, stad, postcode, land, telefoonnummer en e-mail adres, en dit aan LPW Pools.

 

 1. Indien de geleverde inlichtingen van de Deelnemer onvolledig zijn en niet toelaten dat we hem op de hoogte brengen van zijn prijs, zal hij de hoedanigheid van winnaar verliezen en geen enkele klacht kunnen neerleggen.

 

 1. De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval van technische storingen wat betreft deze elektronische kennisgeving van de prijs. Zonder mededeling van deze inlichtingen vanwege de Winnaar binnen de 14 dagen, zal hij zijn hoedanigheid als Winnaar verliezen.

 

 • BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

 

 1. LPW Pools is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het feit dat de website niet naar behoren functioneert, daarbij horen computer virussen, hacken, bugs, fraude, niet toegestane interventie, actie van een concurrent, technische problemen en andere zaken buiten de invloedssfeer van LPW Pools die de administratie, de veiligheid, de billijkheid, de integriteit, of de gedragingen van LPW Pools schaadt en aantast.

 

 1. LPW Pools behoudt zich het recht voor om personen van deelname uit te sluiten als zij frauderen of anderszins oneerlijk aan de wedstrijd participeren.

 

 1. LPW Pools behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren, stoppen, schorsen of aan te passen als zij daartoe reden ziet.

 

 1. LPW Pools accepteert geen verantwoordelijkheid voor errors, fouten, ongeautoriseerde toegang en veranderingen aan de website en de wedstrijdinzendingen.

 

 1. LPW Pools is niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan door technische storingen, telefoonstoringen, netwerkstoringen, problemen bij/met servers en providers, computerapparatuur, software of e-mail of een combinatie van al die factoren. Daarnaast is LPW Pools ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer of die van iemand anders naar aanleiding van deelname.

 

 1. In het geval waarin een deelnemer of een andere partij probeert schade toe te brengen aan de website of op andere wijze probeert het bedrijf of de wedstrijd te ondermijnen, behoudt LPW Pools zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen deze persoon of partij.

 

 1. In het algemeen zullen de Deelnemers de Organisatoren van deze wedstrijd de garantie geven dat ze geen enkele aanspraak, actie of claim die er zou kunnen optreden, onder welke hoedanigheid dan ook zullen uitoefenen, als derden ter gelegenheid van de uitoefening van de toegewezen rechten en meer in het algemeen ten aanzien van alle garanties en verbintenissen.

 

 1. Indien één of meerdere bepalingen nietig zijn van deze algemene voorwaarden, brengt dit niet de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen in het gedrang.

 

 1. Ingeval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd, onverminderd het recht van LPW Pools om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of zetel van de deelnemer.

 

 • VERANTWOORDELIJKHEDEN EN RECHTEN

 

 

 1. De Gebruiker is de enige verantwoordelijke voor zijn bijdragen en LPW Pools kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval de bijdragen niet conform zijn aan vereisten zoals gestipuleerd in artikel 2 of in geval ze aanleiding kunnen zijn voor een klacht van derden.

 

 1. In het geval van een klacht van derden, wat ook de aard hiervan is, zullen enkel de Deelnemers ter verantwoording worden geroepen.

 

 1. De Organisatoren :
 • Behouden zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, te verdagen, te verminderen en te limiteren of om het spel te annuleren in geval van overmacht zoals bepaald door de wetgeving. Men zal bijgevolg ook geen recht kunnen doen gelden op hun verantwoordelijkheid.

 

 • Brengen ter kennis dat, rekening houdend met het eigen van het Internet, zoals de vrije inzameling van de verspreide informatie en de praktische onmogelijkheid om het gebruik hiervan door derden te controleren, zij niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor welk verkeerd of frauduleus gebruik van deze inlichtingen dan ook.

 

 • Kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het frauduleus gebruik van het aansluitingsrecht noch van de toewijzing van een prijs van een Deelnemer.

 

 • Wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van slecht functioneren van het Internet, van de telefonische verbindingen en van het ontvangsttoestel, die het goede verloop van het spel stoort. Bovendien, kunnen zij in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden bij verzendingsproblemen of bij het verloren gaan van briefwisseling zowel elektronisch als via de post.

 

 • Wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand in geval van technisch mankement, anomalieën, materieel of via software van welke aard dan ook (virus, bug,) die door het gebruikerssysteem van de Deelnemer veroorzaakt wordt, aan zijn informatica uitrusting en aan de data die erin opgeslagen zitten, en aan de gevolgen die eruit kunnen voortspruiten voor zijn persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.

 

 • Wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand voor de eventuele recuperatie en schade toegebracht aan de werken.

 

 • Kunnen, op elk ogenblik, en dit omwille van technische redenen, en om onderhoudsactiviteiten te verrichten, de toegang tot de Pagina en tot het Spel dat er op staat, onderbreken.

 

 1. De Organisatoren zullen in geen enkel geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor deze onderbrekingen en de gevolgen ervan. Er zal geen enkele schadeloosstelling kunnen geëist worden van deze managers.

 

 1. De deelnemer erkent uitdrukkelijk dat LPW Pools niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade die de deelnemer zou oplopen ingevolge van opschorting of beëindiging van prestaties en tussenkomsten wegens fouten gemaakt door de deelnemer.

 

 1. Indien door onvoorzienbare en/of onvoorziene omstandigheden de verbintenissen van LPW Pools onredelijk verzwaard worden, wordt LPW Pools bevrijd van haar verbintenissen. Met een onvoorzienbare omstandigheid ontstaat wanneer een abnormale en uitzonderlijke gebeurtenis zich voordoet die leidt tot een verstoring van het contractevenwicht.

 

 1. De deelnemer geeft zijn akkoord dat LPW Pools het recht zich voorbehoudt om voorwaarden van dit reglement eenzijdig te wijzigen.

 

 1. De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het niet kunnen naleven van de vooropgestelde planning indien, maar niet limitatief aan, de winnende deelnemer zich niet aan de opgelegde planning houdt, zich onredelijk opstelt naar de Organisatoren of wanneer derde partijen niet tijdig de nodige producten opleveren.

 

 1. LPW Pools levert ten laatste in de derde week van junde eindproducten aan. Deze momenten kunnen worden aangepast in samenspraak, maar enkel met schriftelijk goedkeuren van de Organisatoren.

 

 1. Winnaar moet uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen de nodige gegevens, telefoonnummer, emailadres en de juiste naam en voornaam van de contactpersoon schriftelijk meegeven of zijn recht op de prijs vervalt. Dit is een vervaltermijn en kan bijgevolg niet geschorst/gestuit worden.

 

 • UITSLUITINGSVOORWAARDEN

 

 

De deelname houdt de volledige en gehele aanvaarding van de in dit reglement vermelde modaliteiten in, zonder enig voorbehoud of voorafgaande voorwaarde van de Deelnemer. Het niet naleven van dit reglement heeft tot gevolg dat men wordt uitgesloten van de wedstrijd, de eenvoudige en totale nietigverklaring van de deelname en van de toewijzing van de prijzen.Team LPW Pools.email: marketing@lpwpools.com 

website: https://lpw.be/nl 

 

DATUM

Wedstrijd zal in totaal  13 dagen lopen, meer bepaald van 14 maart 2023 10u00 tot en met 26 maart 2023 15u00.