94% van onze klanten raadt LPW Pools aan

Als marktleider in België en groeiende speler in export, streven we naar het leveren van kwalitief hoogstaande producten en naar tevredenheid van onze klanten. LPW Pools laat dan ook regelmatig onafhankelijke tevredenheidsenquêtes uitvoeren. Meer dan 94% van de eigenaars van een LPW Pools zwembad, aangekocht tussen 2018 en 2022, zijn tevreden over hun aankoop en bevelen LPW Pools sterk aan.

94%
Zou u een zwembad van LPW Pools aan vrienden en familie aanbevelen?
8.7 /10
Kunt u met behulp van een cijfer van 1 tot 10 aanduiden in hoeverre u tevreden bent van uw zwembad (gemiddelde)
8.6 /10
Kunt u de kwaliteit van de kuip beoordelen?

Kunt u de plaatser van uw zwembad (LPW Pools Certified Partner) evalueren op basis van de volgende criteria:

8.9 /10
Naleving van de initiële termijnen
8.6 /10
Uitleg gegeven tijdens de verkoop
8.5 /10
Beschikbaarheid van de plaatser
8.7 /10
De duur van de werken (werf)
8.8 /10
Het naleven van het initiële budget
8.1 /10
Detail en afwerking van de werken
8.2 /10
Uitleg gegeven bij ontvangst/oplevering van het zwembad

De resultaten hebben betrekking op 813 antwoorden van klanten waarvan het zwembad geplaatst werd tussen 2018 en 2022 De enquête werd uitgevoerd door Incidence. Incidence is een marktonderzoeksbureau die oplossingen biedt voor kleine en middelgrote ondernemingen, zowel binnen de profit als de publieke en non-profitsector.

Als lid van het internationale netwerk Esomar, verbindt Incidence zich ertoe om de deontologische codes en regels binnen de sector te respecteren.